Biznes

Popękane fundamenty – zadanie dla rzeczoznawcy budowlanego

ekspertyzy-budowlane

Od skuteczności prac naziemnych na budowie zależy nie tylko powodzenie późniejszych prac budowlanych, ale i stabilność całego budynku. To, czy prace nad fundamentami zostaną wykonane w sposób prawidłowy, jest ważne przede wszystkim ze względu na to, że będą one zakryte przez pozostałe warstwy, dlatego z czasem będzie bardzo trudno wyeliminować powstałe błędy i usterki. Jeżeli jednak do nich dojdzie, pamiętajmy, że jako inwestorzy mamy prawo do tego, żeby żądać od nieuczciwego wykonawcy prac naprawczych. Pomoże nam w tym rzeczoznawca budowlany.

Podłoże pod fundamenty – niedopatrzenie i usterki

Powodzenie prac budowlanych zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania się do robót. W przypadku fundamentów istotne jest to, żeby podłoże pod ich wylanie było należycie zbadane i zabezpieczone. Ważne jest też zabezpieczenie ław fundamentowych. Z tego względu tak ważne jest, żeby wykop był solidny i dokładny, ponieważ tylko w ten sposób zapewnimy sobie stabilizację fundamentów. Jeżeli o to nie zadbamy, fundamenty, a później także ściany, będą pękać. Z uwagi na inwazyjność prac budowlanych na tym etapie robót zaleca się, żeby końcowy etap prac był wykonywany ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, który mógłby powodować osuwiska i naruszać stabilność krawędzi wykopu. W przeciwnym wypadku podłoże, które nie będzie dostatecznie związane, będzie się osypywało i utrudniało zatopienie w nim zbrojenia, a także wylewanie mieszanki fundamentowej.

Z uwagi na charakter prac, które z czasem zostaną przykryte kolejnymi warstwami, bardzo ważne jest, żeby potencjalne błędy wykrywać na bieżąco, ponieważ ich późniejsze wyeliminowanie może być niemożliwe. W każdym przypadku, jeżeli mamy wątpliwość co do prawidłowości wykonywanych prac wykonawczych, możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanego sporządzenie ekspertyzy budowlanej. Pomoże nam ona nie tylko wyegzekwować naprawę, ale i odszkodowanie. 

Zła ocena nośności gruntu pod budowę

Jeżeli podczas robót budowlanych nie zostaną wykonane odpowiednie badanie geotechniczne, powinniśmy traktować to jako poważny błąd wykonawczy skutkujący nie tylko problemami z zakończeniem prac, ale i z prawidłowym użytkowaniem domu. Nieprawidłowa ocena nośności gruntu związanej z rodzajem podłoża może skutkować popękanymi fundamentami, a także osuwiskami. Żeby mieć pewność, że podłoże pod wylanie fundamentów jest stabilne i bezpieczne, musimy wcześniej sprawdzić, czy pod wierzchnią warstwą ziemi nie znajduje się sypki piasek lub torfowisko utrudniające prawidłowe przeprowadzenie robót budowlanych. Powinniśmy też pamiętać, że prace wykonawcze właściwie wyklucza bardzo podmokły teren, który jest narażony na powracające podtopienia. Nasiąkliwość podłoża nie zawsze jest możliwa do wyeliminowania, dlatego bardzo często jedynym sposobem jest przesunięcie granicy prac budowlanych lub zamontowanie dodatkowych zabezpieczeń. Żeby jednak uniknąć kosztownych prac, wcześniej warto wykonać badanie geotechniczne. Odpowiednia liczba próbek odwiertowych da nam pełny obraz stanu i jakości podłoża, które powinno udźwignąć nasz dom.

Błędy popełnione podczas oględzin podłoża pod fundamenty niosą za sobą poważne konsekwencje. Jeżeli dojdzie do usterek, które są wynikiem błędów wykonawcy robót, i będą one powodowały poważne uszkodzenia zagrażające naszemu życiu lub zdrowiu, możemy wnosić o wypłatę odszkodowania. Warto w tym celu zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej rzeczoznawcy budowlanemu.

Nadmierne oddziaływanie wód gruntowych

 Przeprowadzenie badania geotechnicznego gruntu niesie za sobą jeszcze inne korzyści. Oprócz sprawdzenia, jaka jest stabilność gruntu, który powinien przyjąć obciążenia budynku, za pomocą odwiertów w gruncie jesteśmy także w stanie sprawdzić, jaka jest nasiąkliwość podłoża. Działanie wód gruntowych, choć na pierwszy rzut oka niezauważalne, może skutecznie utrudnić prace budowlane i obniżyć ich skuteczność doprowadzając np. do osuwisk, uszkodzeń i pęknięć murów. Jeśli podczas badania okaże się, że poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki lub wzrasta w szybkim tempie, możemy mieć pewność, że nie ulegnie to zmianie. Możemy oczywiście spróbować osuszać teren, ale nigdy nie daje to gwarancji całkowitej stabilności podłoża pod fundamenty. Jeśli wykonawca zbagatelizuje nasze przypuszczenia, w konsekwencji napór wód może niszczyć podłoże i doprowadzać do podmakania murów. W przypadku wątpliwości co do stanu podłoża możemy poprosić o opinię techniczną rzeczoznawcę budowlanego. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże problemy, jedynym sposobem może być przesunięcie planu budowy lub podniesienie budynku do bezpiecznego poziomu. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami.

O autorze

Autor "Popołudnie w Sieci", entuzjasta nowych technologii, zdobywca dobrych informacji, którymi chętnie dzieli się z czytelnikami. Prywatnie pasjonat sportów drużynowych oraz akwarystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *