Technologie

Na czym polega kontrola WIOŚ?

kontrola-WIOS

Do zadań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ) należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska (w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska). Wśród wielu przedsiębiorców budzi ona postrach. Czy jednak jest się czego bać? Na czym polega kontrola WIOŚ?

Kontrola WIOŚ – czym jest i jakich podmiotów dotyczy?

 

Kontrola WIOŚ to nic innego jak szczegółowa inspekcja przeprowadzana przez Inspektorów Ochrony Środowiska, mająca na celu m.in. zbadanie, czy dany podmiot:

 • przestrzega przepisów o ochronie środowiska,
 • prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację,
 • dotrzymuje terminów sprawozdań.

Dla części firm kontrola WIOŚ stanowi wyłącznie formalność, innym natomiast spędza sen z powiek. Obawa przed inspekcją bywa na tyle silna, że niektórzy przedsiębiorcy rozmyślnie nie regulują stanu formalno-prawnego, pozostając na bakier z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, byleby nie zwrócić uwagi urzędników. Nie jest to rozważna strategia. Dlaczego?

O tym, jaki podmiot zostanie skontrolowany, decyduje bowiem elektroniczny system powiązany z CEIDG i KRS. Każde przedsiębiorstwo, które widnieje w którejś z dwóch baz i choć w najmniejszym stopniu korzysta ze środowiska, musi się liczyć z perspektywą, że do jego drzwi zapukają urzędnicy.

Prawdopodobieństwo kontroli WIOŚ jest tym wyższe, im większe zagrożenie dla środowiska stwarza podmiot. Nie oznacza to jednak, że osoby prowadzące jednoosobową działalność i mali przedsiębiorcy nie muszą zaprzątać sobie głowy przepisami. Żeby „korzystać ze środowiska”, wystarczy bowiem, że firma:

 • pobiera wodę,
 • wytwarza ścieki lub odpady,
 • ma choć jeden środek transportu,
 • dysponuje własną instalacją grzewczą lub instalacją technologiczną powodującą emisję do atmosfery,
 • wprowadza do obrotu lub sprowadza z zagranicy towary w opakowaniach,
 • hoduje zwierzęta, etc.

Na tym jednak nie koniec. Katalog działań, które można zaliczyć do „korzystania ze środowiska”, jest naprawdę szeroki, a inspektorzy kontrolują każdy aspekt oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Lepiej więc być przygotowanym na ich wizytę.

Jak wygląda kontrola WIOŚ? Procedura

 

W ramach każdej kontroli WIOŚ wyszczególnić można kilka etapów

 1. Zawiadomienie o kontroli. Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorca musi zostać poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli przez WIOŚ na minimum 7 dni przed planowaną inspekcją, chyba że jest to kontrola interwencyjna lub na wniosek. Wówczas urzędnik przyjeżdża bez zapowiedzi.
 2. Przeprowadzenie kontroli. Kontrola WIOŚ może obejmować szereg aspektów, np. analizę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, ocenę ryzyka wystąpienia poważnej awarii czy też analizę wyposażenia zakładu w instalacje chroniące środowisko. Jej zakres nie może jednak wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.
 3. Protokół kontroli. Sporządzany jest przez WIOŚ w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany do podpisu kierownikowi zakładu. Jeśli dokument budzi zastrzeżenia, kierownik może odmówić podpisu, a przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie uwag do protokołu.
 4. Zarządzenia pokontrolne. WIOŚ informuje, co należy usprawnić, aby firma funkcjonowała zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Może również wydać decyzję administracyjną lub wszcząć egzekucję.
 5. Realizacja zarządzeń pokontrolnych. To np. opłacenie zaległych opłat środowiskowych, złożenie wniosku o zezwolenie na emisję gazów i pyłów czy też uprzątnięcie magazynu na odpady.
 6. Poinformowanie WIOŚ o stopniu realizacji zarządzeń pokontrolnych.
 7. Rekontrola. Jest wykonywana, gdy kontrola wykazała rażące naruszenie przepisów.

Szczególnie kłopotliwa dla przedsiębiorców może okazać się realizacja zarządzeń pokontrolnych. Na szczęście, na rynku funkcjonują firmy świadczące usługi konsultingu z zakresu ochrony środowiska. Służą one profesjonalnym wsparciem w wypełnieniu przez firmę zarządzeń pokontrolnych: wykonują niezbędne pomiary, przygotowują wnioski w celu uregulowania stanu formalno-prawnego czy też naliczają opłaty środowiskowe. Wszystko po to, by przedsiębiorca mógł kontynuować działalność w zgodzie z prawem.

O autorze

Autor "Popołudnie w Sieci", entuzjasta nowych technologii, zdobywca dobrych informacji, którymi chętnie dzieli się z czytelnikami. Prywatnie pasjonat sportów drużynowych oraz akwarystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *