Biznes

Czy stopy procentowe w 2022 jeszcze urosną?

Czy stopy procentowe w 2022 jeszcze urosną?

Temat stóp procentowych jest w ostatnich miesiącach jednym z najbardziej emocjonalnych zagadnień wśród Polaków. Obecnie szalejąca inflacja wydaje się nie mieć końca, co jednocześnie zmusza rządzących do podejmowania odpowiednich kroków. Efektem tego jest nieustanna podwyżka stóp procentowych. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022r. stopa referencyjna osiąga poziom 6,75% w skali rocznej. Ponadto, do czynienia mamy z wysokim poziomem stopy lombardowej oraz depozytowej. Taka sytuacja uderza m.in. we wszystkie osoby posiadające kredyty. W związku z tym pojawia się pytanie, czy możemy spodziewać się kolejnej podwyżki tych wskaźników w tym roku?

Dlaczego stopy procentowe rosną? 

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie należy na wstępie spojrzeć na panującą sytuację makroekonomiczną. Regularny, niemal comiesięczny wzrost stóp procentowych jest podyktowany głównie wzrastającym poziomem inflacji. Podejmowane decyzje mają na celu ograniczyć tempo wzrostu cen. Omawiane podwyżki mają swoje głębokie zakorzenienie w teorii ekonomii. Wzrost stóp procentowych ma m.in. w swoim założeniu doprowadzić do jednoczesnego wzrostu oprocentowania kredytów i depozytów. Wynikiem tych działań ma być ograniczenie konsumpcji na rzecz oszczędności. W rezultacie, mniejszy obieg pieniądza w gospodarce ma zahamować inflację. Ta jednak póki co robi nam na złość. W związku z tym pojawiają się pytania, czego możemy spodziewać się w przyszłości?

Czy stopy procentowe jeszcze wzrosną? 

Analizując zagadnienie dalszego wzrostu stóp procentowych należy przede wszystkim śledzić zapowiedzi osób odpowiadających za ustalanie konkretnych poziomów. Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego zbliżamy się powoli do momentu granicznego. Oznacza to, że dalsze podwyżki wciąż są możliwe. Niemniej jednak można podejrzewać, że obecny, wysoki poziom tego wskaźnika sprawi, że kolejne decyzje nie będą aż tak dotkliwe w skutkach. W kuluarach można usłyszeć o docelowym poziomie stopy referencyjnej w wysokości 7,25-7,5 proc. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach możemy oczekiwać dalszej podwyżki o niecały punkt procentowy. Co więcej, wraz ze wzrostem poziomu stóp procentowych w górę szybuje również WIBOR. Opisywaną sytuację odczuwają najbardziej kredytobiorcy, bowiem wskaźnik ten jest jednym z elementów całkowitego kosztu kredytu. Nowi kredytobiorcy zaś, stoją przed trudną decyzją: czy wybrać oprocentowanie kredytu stałe czy zmienne?.

Analizując zagadnienie dalszego wzrostu stóp procentowych pod uwagę należy wziąć również głosy analityków i ekonomistów. Ci są nieco bardziej optymistyczni w prognozach. Wielu z nich uważa, że obecny poziom stopy referencyjnej nie ulegnie zmianie. Niemniej jednak patrząc wstecz, również byliśmy często zapewniani o takich działaniach. Te jednak nie miały przeniesienia na rzeczywistość.

Materiał Partnera – Mateusz Dyrda – Doradca Kredytowy Warszawa

O autorze

Autor "Popołudnie w Sieci", entuzjasta nowych technologii, zdobywca dobrych informacji, którymi chętnie dzieli się z czytelnikami. Prywatnie pasjonat sportów drużynowych oraz akwarystyki.