Biznes

Czy sprzedaż usług w sieci wymaga wystawiania paragonów fiskalnych?

zwolnienie-z-kasy-fiskalnej

W obecnych czasach sprzedaż usług online jest popularną formą prowadzenia podstawowej lub dodatkowej działalności gospodarczej. Coraz więcej firm świadczy takie usługi, ponieważ ich realizacja nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, co eliminuje potrzebę wynajmowania biura, magazynów czy dodatkowych pomieszczeń, generujących nierzadko spore koszty będące obciążeniem dla właściciela firmy. Prowadzenie usług sprzedażowych w formie online nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku ewidencjonowania przychodów. Warto mieć na uwadze, że sprzedaż wymaga utrwalenia na kasie fiskalnej. Należy dowiedzieć się, w jaki sposób dokumentować sprzedaż usług online, aby nie trzeba było posiadać kasy fiskalnej.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych – kogo dotyczy?

Podatnicy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jednakże działanie to jest możliwe tylko wówczas, gdy przedmiotem sprzedaży online nie są usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tego typu sytuacja występuje w przypadku, gdy prowadzi się działalność w formie opieki medycznej realizowanej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w pozycji 48 załącznika do Rozporządzenia, czyli osoby niewidome, oraz doradztwa podatkowego czy usług prawnych z wyłączeniem czynności notarialnych.

Zwolnienia z kasy fiskalnej a ewidencja i dowody dokumentujące otrzymanie zapłaty

Ustawodawca pozwolił na skorzystanie ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej w przypadku pewnych świadczeń i usług, które może zaistnieć wyłącznie, gdy świadczone są one przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a efekt danej usługi przekazywany jest przez realizację tego typu środków. Dodatkowo powinien być spełniony podstawowy warunek uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej ujęty w pozycji 37 załącznika do Rozporządzenia. Chodzi tutaj o sytuację, gdy sprzedawca otrzymuje całość zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u oraz gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących otrzymanie zapłaty jednoznacznie wynika, jaka dokładnie czynność została wykonana.

Błędny tytuł przelewu a brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Według obowiązującego prawa sprzedaż usług online w całym zakresie może być zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej, ale po spełnieniu określonych warunków. Jeśli usługa wykonywana jest przez internet, a osoba prowadząca tego typu działalność otrzymuje zapłatę na rachunek bankowy, gdzie nabywca precyzuje, czego dotyczy płatność, wówczas nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej rejestrującej

Sprzedaż usług online w przypadku, gdy osoba prowadzi konsultacje internetowe w formie online bądź też sprzedaż w sieci, a klienci, dokonując przelewu, nie wprowadzają numeru transakcji, który może zidentyfikować wykonaną usługę, wpisując ją w tytule przelewu, zapłata skutkuje tym, że nie można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Dzieje się tak, ponieważ z wyciągu bankowego w ogóle nie wynika, jakiego typu usługi zostały objęte tą płatnością.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej za sprzedaż dostępu do portali i szkoleń online przy płatności gotówką

Niewpisanie w tytule przelewu odpowiedniego numeru transakcji oznacza, że nie został spełniony warunek zwolnienia z kasy fiskalnej wymieniony w pozycji 37 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Oznacza to, że osoba prowadząca tego typu działalność musi posiadać kasę fiskalną i rejestrować za jej pomocą sprzedaż oferowanych usług w formie zdalnej. 

W przypadku sprzedaży usług online polegających na udostępnianiu różnych materiałów czy prowadzeniu warsztatów nierzadko zdarza się, że za dostęp do konkretnego serwisu lub portalu klienci płacą gotówką. Wówczas osoby prowadzące tego typu działalność mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej pod warunkiem nieprzekroczenia limitu sprzedaży, który wynosi 20 000 zł.

Odpowiednia interpretacja przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku prowadzenia sprzedaży usług w formie online powinna być dopasowana do rodzaju wykonywanej działalności. Zgodnie z artykułem 111 ust. 3a ustawy o VAT, dokonując sprzedaży na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawić i wydać nadawcy paragon fiskalny lub fakturę. Sprzedawca niekorzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej jest zobligowany do ewidencjonowania sprzedaży na tym urządzeniu i wydawania paragonu fiskalnego każdemu nabywcy usługi.

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe Warszawa

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-109-2021-1-jg-mozliwosc-niedrukowania-185135196

O autorze

Autor "Popołudnie w Sieci", entuzjasta nowych technologii, zdobywca dobrych informacji, którymi chętnie dzieli się z czytelnikami. Prywatnie pasjonat sportów drużynowych oraz akwarystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *